Dünya Gazetesinde Gübre Takip Sistemi

Türk tarımında verimlilik sistemini kökten değiştirecek reform olarak nitelendirilen, Gübre Takip Sistemi’nde nitratlı gübrelere ilişkin uygulama 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başladı. Sistem, 1 Temmuz 2018’den sonra diğer gübreler için de geçerli olacak. 

Kaynaklar, GTS’nin tüm yönleriyle hayata geçirilmesiyle birlikte, en az verimlilik artışı kadar sektördeki kayıt dışının da önleneceğini kayıt dışı üretim yaparak piyasaya süren firmaların ise bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdiler. Kaynaklar, Türkiye’de 1400 civarında gübreüretim lisansı bulunan firma olmasına rağmen, GTS kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarda bunlardan 300 tanesine ulaşılamadığını kaydettiler. Bu konuda Avrupa ile Türkiye’yi karşılaştırılırken, sadece Antalya’da bulunan 700 firmanın, Avrupa’nın tamamından bile daha yüksek sayıda olduğu dile getiriliyor.

Türkiye genelinde tescilli ürün sayısı da hayli fazla. Bunların 25 bini geçtiği belirtilirken, bazı firmaların üretimi yapıp ürünü piyasa sürdükten sonra ortadan kayboldukları iddia ediliyor.
Denetime tabi olmadan üretilen bu ürünlerin ise çoğu zaman gübreolarak bile nitelendirilemeyeceğinin altını çizen kaynaklar, “Kayıt dışı üretim yapanlar, hem çiftçilerin hem de gerçek anlamda kayıtlı üretim yapan, vergisini ödeyen dürüst gübre üreticisini istismar ediyor” diye konuştular.

Tabela firmaları ortada yok

Kaynaklar, standart dışı ürünlerin sadece tabelası olan, ama fiilen ortada bulunmayan firmalar tarafından piyasaya sürüldüğünü dile getirerek, “Çiftçi GTS sistemi ile toprağa ihtiyacı kadar gübre vereceği gibi, verimlilik artışıyla birlikte yıllık toplam 800 milyon lira gibi bir para çiftçinin cebinde kalacak. Üstelik, sistem içindeki firmaların kazancı da bu tarz yerlere gitmeyecek” diye konuştular.

https://www.dunya.com/ekonomi/gubre-takip-sisteminde-merdivenalti-direnci-haberi-415841

GÜBRE TAKİP SİSTEMİ NELER SAĞLAR ?

 • Gübre Politikalarının Belirlenmesi İçin Gerekli Verilerin Sağlanması

  Gübre Takip Sistemi projesi ile sağlıklı bir veri altyapısının oluşumu sağlanacak ve etkin gübre kullanım politikaları geliştirilebilecektir.

 • Akıllı Gübre Tavsiyesi, Tahminleme, Tarımsal Yapay Zekâ İle Akıllı Tarıma Geçişin Sağlanması

  Bitkisel Beslemede Stratejik Planlamaya Geçiş sayesinde Ülkemizde hangi tarla, ne kadar ve hangi gübre ile beslenmiş, bilinecek ve verimlilik geri beslemeleri sayesinde gerçekçi tahminleme yöntemleri ile akıllı tarıma geçiş sağlanacaktır.

 • Sektör Paydaşlarına Ücretsiz Stok ve Müşteri Takip Programı Altyapısı

  Ne kadar mal üretilmiş, stoğa ne kadar girmiş/çıkmış, en çok/en az kime, nereye satış yapılmış? İleriye yönelik satış projeksiyonları daha rahat oluşturulabilecektir.

 • Gübrelerin Terör Örgütlerince El Yapımı Patlayıcı (EYP) Yapımında Kullanımının Önlenmesi

  Operasyonlarda ele geçirilen EYP’lerden alınan numunelerden; o EYP’de kullanılan gübreyi elinde bulunduran çiftçi, nakleden nakliyeci, satışı yapan dağıtıcıya kadar bütün ilgili kişiler hakkında GTS’deki detay bilgilere ulaşılacaktır.

 • Taklit, Tağşiş ve Sahte Gübrenin Önlenmesi

  Ürünün hakiki içeriğe sahip olup olmadığı denetlenebileceği için taklit, tağşiş ve sahte üretim sona erecektir.